Mikroskop

Mikroskop powiększa obraz pola zabiegowego, pozwala na dostrzeżenie szczegółów niewidocznych dla oka nieuzbrojonego. Najczęstsze zastosowanie mikroskop ma podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), dzięki niemu zabieg jest wykonany dokładniej.