Pracownia RTG

W AnnaMED.pl posiadamy najnowszej generacji aparat Vatech Green X12 RC do wykonywania tomografii, panoramicznych zdjęć szczęki i żuchwy, pantomogramów oraz niezbędnych w pracy ortodonty zdjęć cefalometrycznych.

W dziedzinie diagnostyki, urządzenie to stanowi ogromny krok w przyszłość. Zastosowana w nim technika cyfrowa pozwala na znaczące zredukowanie promieniowania, poprawę jakości obrazu i wykorzystanie przez lekarza wielu różnorodnych narzędzi niedostępnych przy zdjęciach wykonywanych na kliszy.

Stomatolog ma dostęp między innymi do powiększeń obrazu i kalibrowanych pomiarów, może regulować kontrast i skalę szarości.

Tomograf stomatologiczny najnowszej generacji służy do precyzyjnego wykonywania zdjęć najwyższej jakości z najniższą dawka promieniowania rentgenowskiego.

Tomografia komputerowa 3D:

 • Żuchwy
 • Szczęki
 • Odcinkowa
 • Całościowa

Uzyskane obrazy są bardzo czytelne. Czas wykonania zdjęcia cefalometrycznego trwa kilka sekund. Wpływa to nie tylko na komfort Pacjenta, ale też eliminuje zniekształcenia związane z ruchem aparatu.

W zakresie zdjęć cefalometrycznych, wśród wielu zalet wykorzystywanego w AnnaMED.pl urządzenia trzeba wymienić:

 • brak zniekształceń punktów kontrolnych
 • znakomitą widoczność części szyjnej kręgosłupa, tkanek twardych, ucha
 • łatwość oceny dojrzałości kośćca oraz możliwość zastosowania filtrów między innymi w celu:
  • uzyskania czytelności i ostrości obrazowania tkanek miękkich
  • łatwiejszej analizy kości i chrząstek
  • wzmocnienia widoczności granicy między tkankami miękkimi a kością.

Do dyspozycji lekarza:

 • profil boczny
 • widok przedni (AP/PA)
 • widok skośny
 • widok submento-vertex
 • widok Carpus