Tomograf

W AnnaMED.pl posiadamy najnowszej generacji aparat CS 9300 firmy KODAK do wykonywania tomografii, panoramicznych zdjęć szczęki i żuchwy, pantomogramów oraz niezbędnych w pracy ortodonty zdjęć cefalometrycznych.

W dziedzinie diagnostyki urządzenie to stanowi ogromny krok w przyszłość. Zastosowana w nim technika cyfrowa pozwala na znaczące zredukowanie promieniowania, poprawę jakości obrazu i wykorzystanie przez lekarza wielu różnorodnych narzędzi niedostępnych przy zdjęciach wykonywanych na kliszy.

Stomatolog ma dostęp między innymi do powiększeń obrazu i kalibrowanych pomiarów, może regulować kontrast i skalę szarości.

Tomograf stomatologiczny najnowszej generacji służy do precyzyjnego wykonywania zdjęć najwyższej jakości z najniższą dawka promieniowania rentgenowskiego.

Tomografia komputerowa 3D:

 • Żuchwy,
 • Szczęki,
 • Odcinkowa,
 • Całościowa.

Uzyskane obrazy są bardzo czytelne. Czas wykonania zdjęcia cefalometrycznego to ułamek sekundy. Wpływa to nie tylko na komfort Pacjenta, ale też eliminuje zniekształcenia związane z ruchem aparatu.

W zakresie zdjęć cefalometrycznych wśród wielu zalet wykorzystywanego w AnnaMED.pl urządzenia trzeba wymienić:

 • brak zniekształceń punktów kontrolnych,
 • znakomitą widoczność części szyjnej kręgosłupa, tkanek twardych, ucha,
 • łatwość oceny dojrzałości kośćca oraz możliwość zastosowania filtrów między innymi w celu:
  • uzyskania czytelności i ostrości obrazowania tkanek miękkich
  • łatwiejszej analizy kości i chrząstek,
  • wzmocnienia widoczności granicy między tkankami miękkimi a kością.

Do dyspozycji lekarza:

 • profil boczny,
 • widok przedni (AP/PA),
 • widok skośny,
 • widok submento-vertex,
 • widok Carpus.