COVID-19

Szanowni Pacjenci!

Wprowadziliśmy w przychodni AnnaMED.pl zmiany dotyczące przyjmowania Pacjentów, prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami:

1. W przychodni obowiązuje nakaz noszenia maseczki.

2. Na wizycie może być obecny jedynie Pacjent, którego wizyta dotyczy (bez osób towarzyszących); wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, które muszą przyjść na wizytę z Opiekunem prawnym.

3. Prosimy o utrzymanie odległości 2 metrów od innych osób.

4. Prosimy, aby Pacjent zabrał ze sobą na wizytę: dokument ze zdjęciem oraz numer pesel.

5. Po przybyciu na wizytę, w przychodni:

• Pacjent potwierdza swoją obecność okazując recepcjonistce dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty)

• Pacjent dezynfekuje ręce

• Recepcjonistka mierzy temperaturę ciała Pacjentowi (oraz Opiekunowi), aby wizyta mogła się odbyć temperatura musi wynosić poniżej 37,3°C

• Pacjent wypełnia wywiad

• Jeśli nie ma przeciwwskazań, Pacjent jest zapraszany do gabinetu na wizytę